TiO2 - dokonalá fotokatalitická čistička vzduchu

Použití nanotechnologie v běžném životě


Patentované fotokatalytické funkční nátěry

Aktivní stěna

Ideální technologie do všech oblastí se zvýšeným výskytem emisních látek.  Aplikaci zvládne každý trochu zručný člověk nebo ji provede firma.  V období nadměrného zamoření nelze větrat. Při aplikaci čistírny je v takové době lépe okna zavřít a pustit UV světlo. Vzduch v takové místnosti sice nebude jako v lese, ale bude bez nebezpečných částic, které ohrožují naše zdraví  a život.   Aktivní stěna čistí vzduch od rakovinotvorných látek, virů, baktérií, spór, kouře, pachů a alergenů. Likvidují mikroorganismy, chrání a prodlužují životnost podkladové malby a přispívají k vytvoření čistého a zdravého prostředí.

PROTECTAM FN®

Nejúčinější čístící filtr vzduchu může být Váš strop a stěny!

Likvidace pachů
Čištění vzduchu

Likvidace ogranických zplodin a alergenů
Čištění vzduchu

Likvidace virů a baktérií
Čištění vzduchu

Likvidace plísní a spór
Čištění vzduchu, ochrana povrchů

Likvidace kysličníků dusíku (NOx) a ozónu
Odstranění automobilových exhalací

Samočistící vlastnosti
Ekonomický efekt

Funkční nátěr PROTECTAM  FN® je vysoce účinný systém čistění vzduchu založený na řízeném umístění nanočástic oxidu titaničitého ve struktuře povrchového nátěru stěn. Toto umístění je řešeno patentovanou kompozicí součástí používané nátěrové hmoty a specifickou technologií její aplikace.

Čistící proces je aktivován ultrafialovým zářením, které je přirozenou součástí denního světla. V prostorech, kde je tohoto světla nedostatek je možno potřebné UV záření zajistit jeho samostatnými zdroji o frekvencích neškodných lidskému organismu.

Funkční nátěr je vysoce účinná bezporuchová čistička vzduchu o síle cca.0,05-0,3mm, s nulovými nebo zcela zanedbatelnými energetickými nároky. Čistí vzduch od zápachů, karcinogenních organických molekul, alergenů, virů a bakterií.

Funkční nátěr plní funkci dekorativního nátěru stěn se samočisticím efektem (minimalizace znečistění kouřovými částicemi a aerosolovýmikapénkami mastnoty). Funkční nátěr lze dodat v bílé i v nejrůznějších barevných variantách.

Co jsou funkční nátěry  PROTECTAM  FN1® A FN2® ?

FN1® A FN2® jsou vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého a anorganických pojiv.

  • Nanesená suspenze vytvoří, po zaschnutí, na povrchu tenkou vrstvu o síle 0,005 mm.
  • Tato vrstva, pokud na ní dopadá denní světlo nebo UV záření z umělého zdroje, rozkládá všechny organické mikročástice primárně na kysličník uhličitý a vodní páru.

Prevence proti virovým onemocněním přenášených vzduchem

EPA DOPORUČUJE OXID TITANIČITÝ JAKO PREVENCI   EPIDEMIE  CHŘIPKY.